Ματαίωση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο:«Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς»

30.09.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει τη ματαίωση της διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 8616/10-7-2013 διακήρυξης για το έργο:«Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ: 376816, στα  Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία –Θράκη», « Κρήτη & Νήσοι  Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος», «Αττική». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο