Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο :«Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς»

11.09.13

Εκτύπωση

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής / αποσφράγισης των Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού  της υπ’ αρ. 8616/10-7-2013 διακήρυξης για το έργο:«Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ: 376816, στα  Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία –Θράκη», « Κρήτη & Νήσοι  Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος», «Αττική». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο