Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων ΕΠ «Ψηφιακής Σύγκλισης» της ΚτΠ ΑΕ

28.08.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων ΕΠ «Ψηφιακής Σύγκλισης» της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.