Δημόσια Διαβούλευση – Υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας στα πλαίσια της Δράσης ‘‘Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών’’

12.04.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας στα πλαίσια της Δράσης ‘‘Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών’’, από 12/04/2013 έως και 26/04/2013. Δεν θα γίνει παρουσίαση. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.