Μεγάλη η συμμετοχή επιχειρήσεων στη δράση ICT4GROWTH

06.04.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH». Περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.