Δημόσια Διαβούλευση – «Προμήθεια Ψηφιακών Πιστοποιητικών» της πράξης «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση εγγράφων»

04.04.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο «Προμήθεια Ψηφιακών Πιστοποιητικών» της πράξης «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση εγγράφων», από 04/04/2013 έως και 12/04/2013.  Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.