Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "ICT4GROWTH"

13.03.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ict4growth».  Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο