2ο τεύχος Διευκρινίσεων Οδηγού προγράμματος της Δράσης ICT4growth.

20.02.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται το 2ο τεύχος Διευκρινίσεων Οδηγού προγράμματος της Δράσης ICT4growth. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από τον υπερσύνδεσμο αυτό.