Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι Έλληνες από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

17.09.12

Εκτύπωση

Το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ, ανέλυσε και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης για την ανάπτυξη και διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στόχος των ερευνών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης ήταν μια ποσοτική προσέγγιση του οφέλους που αποκομίζουν οι τελικοί χρήστες από τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και της ικανοποίησής τους από το επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα στους πολίτες συνοψίζονται παρακάτω:

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών

Εικόνα 1. Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών

(βάση: όσοι δεν έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών)

Από την έρευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων, προέκυψαν τα εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες η πλήρης ανάλυση της ΚτΠ ΑΕ βρίσκεται εδώ: