Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων της ΚτΠ Α.Ε. για τον πρόχειρο διαγωνισμό με θέμα: «Μετακόμιση της Εταιρείας από το κτίριο της Ηλιουπόλεως 2-4 στον Υμηττό, στο κτίριο της Χανδρή 1 και στο κτίριο της Χανδρή 3 στο Μοσχάτο»

22.03.12

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων της ΚτΠ Α.Ε. για τον πρόχειρο διαγωνισμό με θέμα: «Μετακόμιση της Εταιρείας από το κτίριο της Ηλιουπόλεως 2-4 στον Υμηττό, στο κτίριο της Χανδρή 1 και στο κτίριο της Χανδρή 3 στο Μοσχάτο», με κωδικό ΟΠΣ 271044 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο.