Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακου συστήματος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

09.12.11

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακου συστήματος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για την πλήρη εξάπλωση του στα Νοσοκομεία», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»,  με κωδικό ΟΠΣ: 299662. Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.