Δημόσια Διαβούλευση - Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Π.Δ.Π.Χ.

08.03.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Π.Δ.Π.Χ.», από 08/03/2004 έως και 19/03/2004 και ώρα 17:00. Για Download αρχείων επιλέγετε "Δημόσιες Διαβουλεύσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.