Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού - ΣΤΥ ΠεΣΥπ Ιονίων Νήσων

08.03.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο. Η διακήρυξη του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων» είναι διαθέσιμη για download από αυτόν τον σύνδεσμο.