Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης - Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών

03.03.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου διακήρυξης για το «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών», τα οποία είναι διαθέσιμα για download από αυτόν τον σύνδεσμο. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.