Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιοποίηση - Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

03.03.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το έργο «Προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των Ληξιαρχικών Πράξεων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών», από 03/03/2004 έως και 10/03/2004 και ώρα 17:00. Για Download αρχείων επιλέγετε "Δημόσιες Διαβουλεύσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.