Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

19.02.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.