Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ

11.02.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ)». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.