Δημόσια Διαβούλευση - Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών

10.02.04

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το έργο «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών», από 10/02/2004 έως και 16/02/2004 και ώρα 17:00. Για Download αρχείων επιλέγετε "Δημόσιες Διαβουλεύσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.