Διακήρυξη Διαγωνισμού - Ανάπτυξη Δικτύου Σταθμών Εντοπισμού Ηλεκτρικών Εκκενώσεων

02.02.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθμών Εντοπισμού Ηλεκτρικών Εκκενώσεων» . Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.