Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας

29.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.