Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΕΜΥ Radar

29.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών Radar». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.