Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού - ΑΣΕΠ Εξοπλισμός

20.01.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής του ΑΣΕΠ». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.