Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Σ.Τ.Υ. Ο.Π.Σ.Δ.Π.

09.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο ’Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους’». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.