Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Β' ΑΤΤΙΚΗΣ

09.01.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.