Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού - Σύμβουλος Τ.Υ. Α' ΠΕΣΥΠ Ν. Αιγαίου

31.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τo έργο «Δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας “ΔΗΛΟΣ” στις Κυκλάδες - Α’ ΠΕΣΥΠ Ν. Αιγαίου (Α’ Φάση)»”. Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.