Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ

17.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ)». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.