Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Εφαρμογές ΣΔΟΕ

15.12.03

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή εφαρμογών και υποστήριξη της λειτουργίας του Πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.