Διακήρυξη Διαγωνισμού - Ηλεκτρονική Πύλη Αγροτικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης

10.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονική Πύλη Αγροτικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.