Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΣΤΥ ΟΔΔΥ Net

10.12.03

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου: ‘Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΔΔΥ Α.Ε.». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.