Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού

09.12.03

Εκτύπωση

GR- Αθήνα: Ανοικτός Διαγωνισμός

της υπ. αριθ. 4724/17-10-2003 διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης & Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών»

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ)

Ανακοινώνει ότι μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού από τις 11/12/2003 στις 18/12/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, και παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί όρων της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ. αριθ. 4724/17-10-2003 διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των συμπληρωματικών διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚτΠ ΑΕ, Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου - Νέος Κόσμος ΤΚ 117 43, Τηλέφωνο: 210 92 88 700, Fax:210 92 13 200.

Αρχείο ανακοίνωσης μετάθεσης.

Αρχείο συμπληρωματικών διευκρινίσεων