Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΕΣΥΕ

02.12.03

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Οριζόντια μελέτη για τη δημιουργία και λειτουργία ενιαίων μητρώων επιχειρήσεων για τη δημόσια διοίκηση». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.