Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού - ΣΤΥ ΟΔΔΥ Net

27.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου 'Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΔΔΥ Α.Ε.'». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.