Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΟΔΔΥ Net

27.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διάχυσης του πληροφοριακού υλικού του ΟΔΔΥ και διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (ΟΔΔΥ Net)». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.