Διακήρυξη Διαγωνισμού - Ν.Α. Περιφέρειας Αττικής

27.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού και Υποδομών στις Ν.Α. της Περιφέρειας Αττικής». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.