Διακήρυξη Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Β' ΑΤΤΙΚΗΣ

17.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:«Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.