Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΕΣΥΕ

21.10.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Οριζόντια μελέτη για τη δημιουργία και λειτουργία ενιαίων μητρώων επιχειρήσεων για τη δημόσια διοίκηση». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.