Διακήρυξη Διαγωνισμού - Εφαρμογές ΣΔΟΕ

31.10.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προσαρμογή εφαρμογών και υποστήριξη της λειτουργίας του Πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.