Διακήρυξη Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Στερεάς Ελλάδας

31.10.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Στερεάς Ελλάδας». Για download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.