Διακήρυξη Διαγωνισμού - Ηλεκτρονική Πολεοδομία

21.10.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την Υποστήριξη Έργων του ΕΠ. ΚτΠ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.