Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ

24.08.17

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.