Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο

11.04.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.