Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ

28.03.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.