Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ

22.03.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.