Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση “Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”

08.02.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση “Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.