Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας ευθύνης των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας ΚτΠ Α.Ε

29.09.16

Εκτύπωση

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας ευθύνης των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας ΚτΠ Α.Ε. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.