Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση με κριτήριο ανάθεσης «την χαμηλότερη τιμή» για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.»

29.06.16

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με Πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης «την χαμηλότερη τιμή», για το έργο  «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο
Για να κατεβάσετε τη σχετική διακήρυξη πατήστε εδώ