Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 22 συνολικά Νοσοκομείων, με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services

09.06.16

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 22 συνολικά Νοσοκομείων, (9 Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής, 6 Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης και 7 Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας – πρώην ΠΕΣΥΠ Ιονίων Νήσων). Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.