Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου, Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 13 συνολικά Νοσοκομείων, με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services

27.05.16

Εκτύπωση

Διακήρυξη Συνοπτικού (Mini) διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, συμφωνίας πλαισίου για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 13 συνολικά Νοσοκομείων, (8 Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης - πρώην ΠΕΣΥΠ Κρήτης, 2 νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου και 3 νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας), με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.