Επισήμανση για την έγκυρη & έγκαιρη κάλυψη εκκρεμοτήτων από τους Δικαιούχους Πρατηριούχους

25.05.16

Εκτύπωση

Εν όψει της ολοκλήρωσης της Δράσης «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» μέχρι το τέλος του έτους 2016, σας επισημαίνουμε  ότι θα πρέπει:

 α) να τηρούνται επακριβώς οι προθεσμίες αποστολής των συμπληρωματικών στοιχείων που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (gas_station@ktpae.gr)  που παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι και

 

β) να ληφθεί η απαιτούμενη μέριμνα εκ μέρους των πρατηριούχων και των συμβούλων τους ώστε να αποστέλλονται ορθά, χωρίς λάθη και ελλείψεις, όλα τα δικαιολογητικά που είναι σε εκκρεμότητα.

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο των εκκρεμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων, εντός των προθεσμιών που κοινοποιούνται στους δικαιούχους, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται βάσει των έως τότε παραληφθέντων εγγράφων και θα ενεργοποιείται η διαδικασία απένταξης των δυνητικών δικαιούχων, εφόσον δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με όσα αναφέρονται τον Οδηγό της Δράσης όπως αυτός ισχύει.