Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στη Δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

25.05.16

Εκτύπωση

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 24:00 μμ.

Επισημαίνεται ότι,  μέχρι 30/06/2016 θα γίνονται δεκτές:

 α) αιτήσεις πρατηριούχων που δεν έχουν ενταχθεί σε προηγούμενους κύκλους της Δράσης και

β) αιτήσεις πρατηριούχων που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενο κύκλο της Δράσης, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση του έργου τους.